Jag jobbar med jämställdhet i skolor

DSC_04262

Jag jobbar som vikarie på skolor och förskolor och har märkt att jämställdhetsarbetet tyvärr är undermåligt (försöker därför påverka så mycket jag kan). Innan jag började som lärarvikarie tänkte jag att normkritiken och jämställdheten förstås måste vara bättre än när jag själv gick i grundskolan, men när jag såg hur det låg till förstod jag att det inte kan gå framåt om det inte finns tillräckligt många som driver arbetet framåt. Om de vuxna runt barnen inte är genusmedvetna (eller woke) finns det ingen chans att barn själva ska sluta reproducera sexism (”tjejer kan inte spela fotboll”), rasism (”vad brun och ful du är”), homofobi (”tjejer kan inte vara ihop och det är äckligt”) etc. Jag pratade med lärarna varje gång det kom upp men märkte att det räcker inte, om inte den läraren har en djupare förståelse för vilka mekanismer som ligger bakom ett barns användande av ”hora” t.ex. blir det ordet bara förbjudet utan förklaring.

Barn får lära sig om fotosyntes och hur avloppet och toan fungerar, så varför inte om varför damfotbollen inte får lika mycket plats som herrfotbollen och varför det är pojkar som tar mest plats? När världen ser ut som den gör idag tycker jag att jämställdhet är en av de viktigaste sakerna skolan kan jobba med.

Just nu jobbar jag på att skriva ihop föreläsningar och workshops för att skolor själva ska kunna jobba vidare med jämlikhetsfrågorna men att jag ska kunna hjälpa till i början. Arbetssättet jag tänkt använda mig av är:

  1. Möte med skolledare

Jag presenterar mig, vi pratar om hur ni hittills har jobbat, vad ni förväntar er osv.

2. Planering

Mest fokus på föreläsningar? Workshops? Gästa i klassrummen? Vilka behov finns det i verksamheten, vilka är de svaga punkterna? Kan vara med i klasserna/förskolegruppen och bara notera saker jag lägger märke till (är supereffektivt).

3. Genomförande!

Börjar jobba med det vi kom överens om.

4. Vidare

Det är tänkt att skolorna ska fortsätta jobba själva efter att jag varit där, därför är det inget ”avslut” utan mer att vi jobbar fram en framtidsplan och vidarekoppling.

 

Skrivet om skolan:

Fokus på killar i skolan

Kristyna Martelli dog på operationsbordet

Pedagoger och jämställdhet

Kvinnohistoria

Flest sexuella trakasserier sker i skolan

Hur barn blir könsstereotypa

Allmänbildning är överskattat

Föräldrar och jämställdhet

Genus på förskolan